Brudens far tale

Det er få ting som er større for en far enn å gifte bort datteren sin til hennes partner. Øyeblikket er sterkt både for far og brud, og det kan være vanskelig å holde seg til manus når en taler i bryllupet. Kanskje er du nervøs for ikke å levere, eller å ta oppmerksomheten bort fra brudeparets store dag. Med en av våre taleskrivere kan du la bekymringene fare i visshet om at talen holder mål.

Som brudens far står en i et bryllup i en særstilling. Før bryllupet har datteren kun vært et sentralt medlem av ens egen familie, mens hun etter seremonien skal starte sin egen.

For deg som far vil bruden selvfølgelig alltid være din datter, men bryllupet markerer likevel en betydelig livsendring for henne. Dette skiftet gjør talen velegnet til å reflektere omkring brudens oppvekst og personlighet, og hvordan hun har utviklet seg frem til kvinnen hun er ved alteret.

Folk som samarbeider om å sette sammen en tale

Å bruke erfaringer som forelder i talen

Det er gjerne foreldre som kjenner sine barn best. Denne kunnskapen gir en anledning til å tegne et mer fullstendig bilde av bruden enn hva andre talere kan skilte med.

Selv om det ikke er gitt at bruden selv har tenkt til å få egne barn, kan det likevel være fint å nevne ens egne erfaringer og forventninger til det å bli forelder, og hvordan dette senere har formet livet en lever.

Å dele av disse erfaringene gir verdifull innsikt til bruden, samtidig som det er en god inngang til å beskrive brudens positive karaktertrekk og personlighet.

Mann som ser inn i fremtiden

Gi råd om kjærligheten og fremtiden

Mange brudepar er forventnigsfulle til tilværelsen som nygifte, og noen trolig engstelige for at forholdet skal grunnstøte eller at kjærligheten skal forsvinne. Om du selv er gift, eller har innsikt av verdi hva gjelder tidligere forhold, er talen en god anledning til å trygge bruden.

Du kan også forberede henne på de videre fasene av ekteskapet når den første gledesrusen har lagt seg, men det er viktig at dette gjøres på en humoristisk måte, eller ikke blir for dominerende.
Et bryllup er tross alt en stor festdag for alle involverte!

Du kan også reflektere over din egen tilværelse som far I talen, og hva denne dagen betyr for deg personlig. Talen er en god plattform til å gi datteren din anerkjennelse, og hvis du har noe på hjertet du ikke har fått meddelt henne, har du en ypperlig anledning nå.

Ved å dele historier fra deres eget forhold gir du også partneren og hans eller hennes familie kjennskap til sider ved bruden de kanskje ikke kjenner til. Dette kan styrke båndet mellom bruden og partnerens familie på sikt, ved at de lærer hverandre bedre å kjenne. Pass imidlertid på at det er anekdoter du er sikker på at bruden og andre involverte er komfortabel med at du deler.

Folk som lager en sjekkliste over en brudens far tales innhold

Det taletekniske

Om du selv har vært brudgom eller gjest i andres bryllup, vet du at for lange taler kan være et irritasjonsmoment som forringer den ellers så gode atmosfæren.

Situasjonen er følelsesladet, og du kan ha behov for å si mye, uten at strukturen du har lagt opp eller tiden toastmasteren har satt av lar deg gjøre det. For mange kan det være vanskelig å komme til poenget, og forventninger påvirker gjerne både taletempo og stemmeleie.

Prøv derfor så godt det lar seg gjøre å holde talen innenfor edruelig lengde, samtidig som du sørger for at du får sagt det du vil si. Et godt tips her kan være å skrive ned et par stikkord om hvilke hovedtemaer du vil ta for deg I talen, og deretter skrive et par avsnitt om hvert av disse.

Slik sikrer du at du får dekket alle områdene du vil, i tillegg til at du har en klar struktur å forholde deg til. Eventuell nervøsitet I forkant kan ofte dempes ved å øve flere ganger i forkant. Desto bedre du kjenner stoffet, desto mer overbevisende vil det høres ut når du taler foran de andre gjestene.

Tre skribenter med PC som skriver taler

Bruk en av våre taleskrivere!

Selv om du har jobbet hardt med talen i forkant, kan du likevel ikke være sikker på at den er god nok. Ved å benytte deg av en av våre taleskrivere får du en personlig tale av høy kvalitet.

Taleskriverne i Din Taleskriver er meget erfarne, og tar i arbeidet utgangspunkt I stikkord og opplysninger du gir oss.

Med en av våre taler får du en tydelig og god struktur som engasjerer gjestene, og humor som er finslipt etter beste evne for anledningen. Forbered deg på å imponere – ta kontakt med oss i dag.