Politisk tale

1. mai tale

1. mai tale

1.mai tale Å holde en appell som virkelig setter spor på den store dagen, er noe mange drømmer om. Kanskje har du en retorisk begavet politiker som forbilde, og et håp om å kunne engasjere tilhørerne dine på samme måte. Ved hjelp av en taleskriver kan en ellers...

Politisk appell

Politisk appell En politisk appell er en kort tale som fremmer eller går imot en spesifikk sak. Vi ser politiske appeller på TV i forbindelse med stortingsvalg og kommunevalg, men også fra skoleelever som ønsker å få gjennomslag på nye endringer.  Skal du skrive eller...

Hvordan skrive appell

Hvordan skrive appell En appell er en kort argumenterende tekst som skal være inspirerende og vekkende. Er du usikker på hvordan du går frem og hvordan en appell struktureres? Vi gir deg noen gode tips til både forberedelser og fremførelsen.  Det finnes mange ulike...

Språklyd

Språklyd Språklyd er et begrep vi ofte hører i forbindelse med språk. Det sier seg nok litt selv, siden begrepet er et sammensatt ord. Dette begrepet kan altså deles opp i ordene språk og lyd.  Når du eller noen andre snakker, så kommer det ord ut av munnen til...

Holde tale

Holde tale? Det å skulle holde tale kan føles litt skummelt. Enten du skal tale i et bryllup eller på et julebord, er det greit å vite hvordan talen blir best mulig. Vi gir deg noen tips! Skal du holde tale? Det er mye som skiller en god tale fra en dårlig tale. Du...

Hvordan skrive tale?

Hvordan skrive tale? For å kunne lykkes med en tale, må en finne talerens stemme, ifølge Mina Gerhardsen. Tekstforfatteren skal hjelpe taleren med å finne gnisten. Publikums oppmerksomhet står på spill.  En toppolitiker trenger sjelden å presentere seg. Innledningen...