1.mai tale

Å holde en appell som virkelig setter spor på den store dagen, er noe mange drømmer om. Kanskje har du en retorisk begavet politiker som forbilde, og et håp om å kunne engasjere tilhørerne dine på samme måte. Ved hjelp av en taleskriver kan en ellers vanskelig situasjon bli en morsom affære som gir mersmak.

Arbeidernes dag (1. mai) er noe mange forbinder med tog og paroler, og ikke minst taler. Dagen er en hyllest til arbeidere internasjonalt, og samtidig en verdifull plattform til å sette søkelys på arbeidsforhold og arbeidsvilkår i Norge, så vel som i utlandet. Enten en markerer dagen gjennom sin egen fagforening, deltar i tog eller har en privat sammenkomst, er det vanlig at det holdes taler.

Å skulle holde en tale, især under et større arrangement, er noe mange kvier seg for. Ved en markering som 1. mai, hvor innholdet i talene gjerne er av politisk karakter, eller inneholder teknikaliteter knyttet til eksempelvis tariffavtaler eller fremtidige lønnsoppgjør, kan det virke vanskelig å gjøre innholdet engasjerende for tilhørere.

En mann som skriver en 1. mai tale

En appell til meningsfellene

En god politisk tale bør appellere til meningsfellene en taler til, samtidig som en konsentrerer seg om sakens kjerne og ikke sklir ut i for lange digresjoner som tar oppmerksomhet vekk fra agendaen som skal løftes frem. Ved en dag som 1. mai, hvor solidaritet ofte fremheves, er det særlig viktig at en inkluderer og appellerer til publikum.

Resonnementer en ønsker å løfte frem kan være strålende uttenkt i ens eget hode, men det er likevel ikke noen automatikk i at en selv evner å omsette dette til en god tale. Lange, utflytende taler med svake poenger og forsøk på humor som faller på steingrunn, er noe som kjeder og irriterer de fleste.

Om dette er scenarioer du har sett for deg dersom du selv har fått det ærefulle oppdraget med å holde en 1. mai-tale, er det godt å vite at det finnes hjelp.

Tre glade skribenter med PC-ene sine hvor de skriver taler

Motta hjelp til å skrive 1. mai tale

Hos Din Taleskriver kan du bestille en ferdigskrevet tale som sørger for at nettopp din appell skiller seg ut i mengden. Våre taleskrivere har betydelig erfaring, og leverer blant annet taler til politikere. Taleskriveren tar utgangspunkt i dine ønsker og behov, slik at talen er best mulig tilpasset deg og ditt publikum.

Dette gjør det enkelt å ta eierskap til talen som fremheves, og å fremføre den med overbevisning og karisma. Ved å samarbeide med en taleskriver kan du føle deg trygg på at poengene dine kommer tydelig frem. Taleskriveren har også et stort fokus på struktur, slik at hverken du eller tilhørerne mister tråden underveis.

Med vår hjelp kan du føle deg selvsikker og trygg på at du leverer en god tale når det er din tur til å innta podiet eller gripe mikrofonen. Vi kan ikke garantere at du slipper svette håndflater, men vi kan bistå deg med å levere ditt beste når situasjonen krever det.

Dersom dette høres aktuelt ut for deg, er det bare å ta en kikk innom nettbutikken vår. Om du velger å bestille en tale, leverer vi den innen kort tid! Vi ser frem til å samarbeide med deg!