Hva er kairos i retorikk?

Har du planer om å skrive eller fremføre en tale? Da har du sikkert tenkt mye på hvordan ordene dine vil bli mottatt av publikum. Håpet er nok at de vil elske talen din! For å oppnå dette bør du gjøre deg kjent med begrepet Kairos.

Når man holder en tale ønsker man å engasjere publikum og få de til å høre på hva du skal si. Da finnes det heldigvis flere verktøy man kan ta i bruk. Hvis du vil overbevise noen, holder det ikke bare å vite hva du skal si eller hvordan du skal si det. Det handler om det rette tidspunktet! Kairos er et prinsipp i retorikken som handler om forståelse for tid og sted.

Kairos er et gresk ord som kan oversettes med det ”rette øyeblikket”. Det rette øyeblikket kan bety flere ting. Det kan handle om situasjonen du holder talen i, hvem publikummet er og hva slags tale det er naturlig at du holder. Det kan også handle om at alt i talen din stemmer i forhold til hverandre. Hvis alt er i balanse og oppsettet er hensiktsmessig, kan du oppnå en virkningsfull tale!

Et forstørrelsesglass som ligger skrått.

Forskjellen på kairos og aptum

Kairos og aptum er retoriske begreper som ligner på hverandre, men som er litt ulike. Kairos handler som nevnt om å bruke situasjonen man er i til sin fordel. For å best kunne vurdere om de ulike elementene i talen din passer sammen og inn i situasjonen, trenger du å bruke aptum. Aptum handler om å tilpasse teksten til situasjonen ut i fra hva som er akseptert i miljøet.

Kairos vil komme til syne i om timingen for talen er god. I en konfirmasjon, vil det for eksempel være dårlig timing om mormor reiser seg opp og begynner talen mens konfirmanten er ute av rommet. Det handler også om å komme med rett ord til rett tid.

Aptum handler blant annet om riktig valg av virkemidler. Det er for eksempel ikke alltid det lønner seg å rope i en konfirmasjonstale, til tross for at dette kan være et effektivt virkemiddel i andre situasjoner. Det handler også om at oppbygningen og innholdet er hensiktsmessig eller passende i forhold til målgruppen. I en bryllupstale burde brudgommen kanskje ikke snakke om tidligere forhold han har vært i?

Det er med andre ord, viktige prinsipper som er fine å tenke igjennom for å kunne komme med en god tale!

To snakkebobler med dialog inne i seg.

Eksempler på kairos

Kairos er et prinsipp som vi ofte bruker i hverdagen, men kanskje ikke er klar over at blir brukt. La oss se nærmere på et eksempel fra hverdagen:

La oss si du og kjæresten er i stuen sammen, han holder på med husarbeid. Så sier du at du kjeder deg. Da ser kjæresten brått sitt snitt til å be deg om å hjelpe til. Det var nok antageligvis ikke det lureste av deg å påpeke der og da om du ikke ville gjøre husarbeid du også. Derimot utnyttet kjæresten din situasjonen til sin fordel.

I reklame blir også kairos ofte benyttet. Etter nyttårsaften kommer det for eksempel gjerne avslag og rabatter på medlemskap til treningssentrene. Dette er en god utnyttelse av situasjonen, da mange har satt trening som sitt nyttårsforsett. Det handler nemlig om å bedømme situasjonen slik at man sier det rette, med de rette ordene på et passende tidspunkt til et egnet publikum.

En stor skjerm, der tre personer holder på å legge til elementer.

Betydning av kairos

Ulike mennesker og ulike familier kan ha forskjellige meninger av hva som passer seg eller ikke. Til tross for dette er det noen allmenne oppfatninger som man bør ta hensyn til. Det er for eksempel flere forventninger når det gjelder innholdet i brudgommens tale.

Kairos handler om god timing. Har du følt den kleine stemningen etter å ha sagt en kommentar på feil sted eller tid? Det er sjeldent en god følelse. Ønsker du derimot å ha den gode følelsen etter talen din? Der du får mottakerne til å le, nikke bekreftende eller tørke tårer på tidspunktene du ønsker? Da det viktig å bruke kairos og aptum!

En erfaren og dyktig taler og skribent klarer å se og utnytte de rette øyeblikkene for å si eller skrive noe. Det tar tid og øvelse, men ved å bruke det du nå har lært og øve på kairos og aptum, kan du komme ditt!

Person som står foran et utarbeidet dokument og en stor datamaskin.

Din Taleskriver hjelper deg gjerne!

Det å skrive en god tale kan være en utfordring. Alle kan skrive en god tale, men det krever tid, engasjement og kunnskap om de retoriske virkemidlene og prinsippene. Blir oppgaven for stor kan Din Taleskriver hjelpe deg.

Vi har skrevet mange taler til ulike situasjoner, og vet hva som passer seg og skal til for å skape en balanse. Alt du trenger å gjøre er å gi oss noen stikkord om hva talen skal inneholde. Tenk gjerne over hva du vil at reaksjonen til publikum skal være. Skal de le, bli rørt, eller begge deler? Din Taleskriver gir seg ikke før du er fornøyd!

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!