Hvordan skrive appell

En appell er en kort argumenterende tekst som skal være inspirerende og vekkende. Er du usikker på hvordan du går frem og hvordan en appell struktureres? Vi gir deg noen gode tips til både forberedelser og fremførelsen. 

Det finnes mange ulike typer appell. I Norge har vi to populære varianter: Miljø appell og politisk appell. Førstnevnte blir gjerne brukt i demonstrasjoner og skolesammenheng, mens politiske appeller er ofte å se i forkant av stortingsvalg og kommunevalg.

Appeller er fylt med fakta og gjerne konkrete tall og eksempler. Samtidig skal teksten treffe publikum, røre, engasjere og vekke følelser. Til slutt skal taleren få frem egne meninger og skape en sammenheng mellom fakta, argumenter og personlig agenda. Vi ser nærmere på hvordan du går frem med din appell.

Tale oppbygging og forberedelser

Forberedelser

Har du fått i oppgave å skrive en appell på skolen? Eller kanskje du skal holde en appell i forbindelse med en demonstrasjon, et møte eller debatt? Uansett er det viktig å kartlegge hva du ønsker å skrive om. Velg et tema du synes er spennende og engasjerende.

 Når tema er fastslått må du lese deg opp. Gjør undersøkelser og lær mest mulig. Skal du skrive appell alene eller sammen med andre? Hvis flere skal skrive i lag bør dere ha en diskusjon på aktuelle saker innen valgt tema. Hvilke argumenter mener du er viktigst å få fram?

Strukturen til appell

Formål og struktur

Målet med en appell er å overtale leseren eller publikum, ved å spille på fornuft og følelser. Dette er en argumenterende tekst og et godt virkemiddel for de som vil fremme argumenter, egne meninger og poenger knyttet til et spesifikt tema. 

En appell skal først og fremst være basert på fakta, men er ofte vinklet for å treffe publikum «i hjerte». Politikere og aktivister holder ofte appeller for å få frem viktige synspunkter og fakta om tidsaktuelle saker.

Appellen bør ha en overskrift, innledning, minst to argumenter og til slutt en konklusjon. Lengden på hver seksjon vil avhenge av sammenheng og temaets omfang. Dine egne meninger trenger ikke å komme tydelig frem før konklusjonen. 

Skrive en appell

Tips til skriving av appell

Når du skriver, er det viktig å tenke godt gjennom hvem mottakeren er – hvem henvender du deg til? Uansett sammenheng bør appellen være konsis og kort. Derfor er det viktig med god forberedelse samt å legge vekt på de viktigste argumentene.

Start gjerne  med å lage et første utkast. Deretter går du gjennom for å sikre at poengene og argumentene henger sammen med konklusjonen og meningene dine. Innlendingen skal kort forklare hva teksten handle om, gjerne med en eller to setninger.

Konklusjonen kan som nevnt inneholde dine personlige meninger, men du skal også oppsummere tekstens hovedpoeng. Hva mener du om tema og hvordan henger dine meninger sammen med argumentene og hovedpoengene?

Tips til å holde appell

Tips til talen

Når appellen er ferdigskrevet og du står klar til å presentere, er det viktig å holde seg rolig og avslappet. Sørg for at du spiser, drikker og går på do i god tid før appellen, slik unngår du å bli distrahert. Er du ekstra nervøs? Da bør du styre unna kaffe. 

Gjennom foredraget må du holde et øye på tiden – husk at en appell som regel skal være kort. Styr unna digresjoner og kompliserte resonnementer. Målet er å inspirere publikum, treffe dem og holde på oppmerksomheten.

Dersom du ønsker å kommunisere med publikum under appellen, må du holde deg til enkle retoriske «ja/nei» spørsmål. Ta en kort pause mellom nye setninger, slik at publikum får muligheten til å fordøye samt tenke gjennom det du nettopp sa.

Når du skriver appellen, bør du holde deg til et hverdagslig språk. Det er lett å la seg friste av fagspråk, sjargong og kompliserte ord – men dette kan avlede både deg og publikum fra temaet og argumentene. Styr unna fremmedord og snakk med ditt eget språk. Dette virker også ekte og mer overbevisende.

Dame som holder appell

Dette må du tenke på

Er du redd for å glemme hva du skal si under fremførelsen? Du kan godt ta med en jukselapp, men hold manuset til noen få stikkord og korte notater. Pass godt på stemmen – snakk høyt, men ikke for fort. Det er lett å øke tempo med mye nerver. 

For å virke overbevisende lønner det seg å holde øyekontakt. Skal du bruke en mikrofon eller kanskje en megafon? Avstanden fra munn og mikrofon må være jevn under hele fremførelsen. Ikke snakk mens du ser ned i notater, da forsvinner ordlyden. 

Når appellen er overstått må du gjøre deg klar til diskusjon. I en skolesammenheng vil dette være naturlig, men debatt er også vanlig etter møter, politiske samlinger og demonstrasjoner. Her er det selvfølgelig lurt å ha forberedt seg godt slik at du kan temaet.

Etter appellen kan du være tilgjengelig for publikum. Kanskje er det noen som ønsker å vite mer om din kampsak? Eller noen som ønsker å yte sine synspunkter og meninger? Vær tilgjengelig for mer informasjon – da er du sikker på at publikum husker appellen din.

Mann med kappe

Bestill en ferdigskrevet appell

Skal du holde en appell, men er usikker på hvordan du går fram? Da er du ikke alene. Dersom du står fast, vil vi gjerne hjelpe deg. Selv om du har mye på hjertet, er det ikke alltid like lett å oversette dette til overbevisende tekst.

Ta kontakt med Din Taleskriver og vi kan levere en ferdigskrevet appell som er skreddersydd etter ditt aktuelle tema og synspunkter.

Legg gjerne ved informasjon om formål, hovedargumentene og dine personlige meninger. Innen kort tid har du en profesjonell appell klar til fremførelse. Våre erfarne taleskrivere har bred kompetanse og ser fram til å høre fra deg.