Politisk appell

En politisk appell er en kort tale som fremmer eller går imot en spesifikk sak. Vi ser politiske appeller på TV i forbindelse med stortingsvalg og kommunevalg, men også fra skoleelever som ønsker å få gjennomslag på nye endringer. 

Skal du skrive eller holde en politisk appell? Da er det flere aspekter du må ta hensyn til. En appell vil alltid være kort, men en politisk appell er som regel begrenset til 1 eller 2 minutter. Du skal få inn flere virkemidler og bruke en formel, slik at saken blir presentert på en effektiv måte.

En generell oppbygning for skoleelever vil være innledning, bakgrunn, argument og avslutning. Politikere bruker en mer retorisk grunnoppskrift, men begge formlene skal inneholde noenlunde det samme stoffet.

Den retoriske disposisjonen inneholder: Exordium (innledning), Narratio (saksframstilling), Argumentatio (argumentasjon) og Peroratio (avslutning. Vi ser nærmere på hva disse segmentene bør inneholde.

Mann som skriver politisk apell

Innledning

En politisk appell har som regel en kort innledning, men her må du se an situasjonen. Dersom appellen blir holdt rett etter en debatt, har du allerede oppmerksomheten til publikum. Da trenger du gjerne ikke en lengre innledning enn «kjære alle sammen/velger».

Du må også tenke på tidsrammen. Hvis du kun har 1-2 minutter til rådigheter, gjelder det å velge ord med omhu. Ikke sløs bort verdifull tid på formaliteter og høflighetsfraser. Det er likevel viktig med en kort innledning, slik at du ikke går rett på sak.

Penn skriver politisk apell

Saksframstilling

Rett etter innledningen skal du begynne på saksframstillingen. Hvis vi for eksempel tar for oss en politiker som ønsker å få velgeren over på sin side, kan det lønne seg å se på fortiden. Hva har partiet oppnådd tidligere med flertall og stemmer?

I en klassisk politisk appell vil politikeren gjerne bruke denne delen til å fortelle om bragder. Vi får høre hva partiet har klart å oppnå, hvilke tiltak de har innført og hvordan dette har påvirket befolkningen på en positiv måte. Hvordan har paritet kommet frem til situasjonen som nå diskuteres?

Taleboble med penn

Argumentasjon

Videre kommer vi til argumentasjon – den viktigste delen. Her snakker politikeren om nåtiden og retter fokuset mot de viktigste punktene i det nåværende valgprogrammet. Som regel er tiden begrenset og det er ikke rom for grundig argumentasjon.

For å kompensere for minimalt med tid, er det viktig å ordlegge seg rett. Her brukes det gjerne virkemidler og ord som taler til folket og som er lett å forstå. Kampsakene skal frem i lyset på en konkret og tydelig måte.

Hvis du har tid kan du gjerne gå nærmere innpå innvendinger mot aktuelle tiltak, men mange velger å trekke frem punkter fra saksframstillingen. «Vi vil gjennomføre dette tiltaket for å skape de samme resultater vi klarte med det allerede innførte tiltaket». Dette skaper troverdighet.

Talerstol til debatt

Avslutning

Til slutt skal du henvende deg direkte til publikum, treffe dem og vinne dem over. Her brukes det i hovedsak positive ordvalg og en positiv tyne. Hva vil folket tjene på å gi partiet sin stemme og få gjennomslag på foreslåtte tiltak? 

Avslutningen vil som regel være kort, da mesteparten av tiden blir brukt på saksframstilling og argumentasjon. Men likevel er dette en viktig del av talen, da det er her politikeren skal overbevise velgeren og dra dem inn.

Politisk appell

Hvordan komme i gang med politisk appell

Før du starter appellen er det viktig med en idémyldring. Politikere vil se på hvilke bestemmelser og lover de ønsker å endre eller innføre, og bruker som regel hovedargumentene fra årets valgkampanje.

Skoleelever jobber på en lignende måte, men må sette seg inn i dagens lover på en annerledes måte. Kanskje er det noen regler som er for gammeldagse eller urimelige for dagens skoleelever?

Deretter må du se på konsekvensene av den nye loven eller endringen. Hvem blir berørt? Hva er fordelene? Hvorfor er dette viktig? Til slutt må du finne de rette argumentene. Politikere spiller på både følelser og fakta for å overbevise velgeren.

Politisk appell

Trenger du hjelp med politisk appell?

Enten du er skoleelev, aktivist eller en spirende politiker – alle kan trenge hjelp en gang iblant.

Våre dyktige taleskrivere har lang erfaring med overbevisende appeller, og kan bistå deg med en politisk appell som virkelig får fram budskapet og sak på en effektiv måte.

Fortell oss om formålet med appellen og hva du ønsker av innhold, vi tar oss av resten. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat. Vi ser fram til å hjelpe deg!