Slik skriver vi en politisk tale

Innen politikkens verden finnes det mange ulike synspunkter og meninger. Uansett hvilke politiske syn du har, kan det være utfordrende å få frem budskapet i en tale. Taleskriving kan dessuten være veldig tidkrevende, noe som kan bety at du trenger litt hjelp.

Dersom vi ser på store talere gjennom historien, har mange av dem hatt et politisk budskap. Vi kan blant annet trekke frem Martin Luther King Jr., Tony Blair, Dan Hannan, Barack Obama og William Hague. De er alle kjent for sin store overbevisningsevne og gode taleregenskaper.

Når en politisk tale skal skrives er det blant annet viktig å ta utgangspunkt i etos, patos og logos. Talen skal være overbevisende og troverdig. Dette kan vi hjelpe deg med å oppnå, blant annet ved å bake inn noen gode argumenter.

Det eneste du trenger å gjøre, er å sende oss noen stikkord eller setninger om det du ønsker å formidle. Eventuelt kan du sende oss et utkast til din politiske tale, og la oss gi teksten en språkvask og gjennomgang. Vi sikrer god struktur og en rød tråd i talen din.

Motta en ferdig politisk tale på kort varsel

Landets største politikere har gjerne egne pressefolk som skriver taler for dem. Det finnes imidlertid mange mennesker med politiske verv i Norge, og langt fra alle har egne taleskrivere.

Dersom du trenger en tale på kort varsel, kan vi hjelpe deg. Som regel vil talen være klar innen 24 timer, slik at du har god tid til å forberede deg. Bestill en politisk tale i dag!

En hånd som viser frem en politisk tale

Hvorfor få hjelp til politisk tale?

Skal du holde en politisk tale, men sliter med inspirasjonen? Det er ikke uvanlig å få skrivesperre når politiske taler skal formuleres. Her er det viktig å bruke den rette oppskriften, gode virkemidler og overbevise på en troverdig måte. Dette kan våre profesjonelle taleskrivere hjelpe deg med.  

Vi skriver en tale basert på dine ønsker og gir oss ikke før du er fornøyd. Med vår hjelp kan du være trygg på at budskapet kommer frem på riktig vis og at du holder en tale som vekker ønsket engasjement. Ta kontakt med oss i god tid, slik at du får tid til å lære deg talen utenat.