Språklyd

Språklyd er et begrep vi ofte hører i forbindelse med språk. Det sier seg nok litt selv, siden begrepet er et sammensatt ord. Dette begrepet kan altså deles opp i ordene språk og lyd

Når du eller noen andre snakker, så kommer det ord ut av munnen til vedkommende. Ord er resultatet av en artikulatorisk prosess som skjer i munnhulen. Ordene vi sier er laget av flere språklyder. Det vil si at en språklyd er altså den auditive delen av en bokstav.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på begrepet språklyd, for å finne ut hva det egentlig innebærer. Vi skal også se på hvorfor språklydene er viktige i taler, samt hva det er skiller en språklyd fra et fonem. 

Synes du at dette høres interessant ut? Les videre da vel!

Snakkeboble med penn

Hva er språklyd?

Som nevnt kan et ord deles opp i flere språklyder. Vi vet også at ord er laget med utgangspunkt i alfabetet, og det betyr at det følger med en språklyd til hver eneste bokstav i alfabetet.

I Norge bruker vi det latinske alfabetet, og det er et alfabet som består av 29 bokstaver. Her til lands bruker vi alle disse bokstavene. Det betyr at vi har 29 språklyder som vi har til rådighet når vi skal danne ord. Nedenfor finner du noen eksempler på språklyder:

  • /a/
  • /b/
  • /c/
  • /d/
  • /y/
  • /æ/
  • /ø/
  • /å/

Språklyder er et emne som studeres i språkvitenskap, og i denne sammenhengen vil en språklyd omtales som et fonem

Vi deler språklyder inn i to hovedgrupper, og disse er vokaler og konsonanter.

Penn skriver tale

Derfor er språklydene viktige i taler

Språklydene er viktige i taler. Grunnen til det er at en tale er bygget opp av ulike språklyder. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil talen din være en samling av forskjellige språklyder.

Det gjelder imidlertid ikke bare når du skal tale til en forsamling. Det gjelder i absolutt alle former for muntlig kommunikasjon. 

Enhver form for muntlig kommunikasjon innebærer det å lytte. Mottakeren må lytte for å oppfatte ordene som avsenderen sier. Det er gjennom ordene at avsenderens budskap blir formidlet, og avsenderen må uttale språklydene riktig for at mottakeren skal klare å forstå det som blir sagt.

Hvis uttalen av språklydene ikke blir vektlagt, så kan det føre til støy i kommunikasjonen. Da vil heller ikke kommunikasjonsprosessen være vellykket, og det er uavhengig av om det er i en talesituasjon eller en helt vanlig situasjon.

Talestol

Språklyd og fonemer

Språklyd og fonem er to begreper som går hånd i hånd. Et fonem er nemlig fagordet som brukes om en språklyd.

Som nevnt består et ord av et varierende antall språklyder. Men i noen tilfeller er det mulig å bytte ut kun en språklyd, for å danne et nytt ord. Det fører til at det dannes minimale par, og det kan illustreres med et eksempel:

/hei/ og /lei/

Ovenfor kan vi se et eksempel på hvor enkelt det kan være å lage et nytt ord. Det første ordet er hei, som er en form for hilsen, og det andre ordet er lei, som er en følelse.

Konfirmasjonstale

Motta hjelp til å skrive tale

Holder du på å skrive en tale? Vi har selv vært der og vet hvor vanskelig det kan være. Derfor ønsker vi å gi deg en hjelpende hånd.

Tekstforfatterteamet bak Din Gruppen har mange års erfaring med innholdsproduksjon, og da er taleskriving inkludert.

Fortell oss alt vi trenger å vite, og så skriver vi en tale tilpasset publikumet som du skal tale til.

Vil du ha hjelp til å skrive tale? Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon!