Tale i begravelse

Ønsker du å holde en minneverdig begravelsestale til noen som har gått bort? Vi skal her dele noen tips med deg som skal holde tale i begravelse. 

Det å holde tale i begravelse eller minnestund kan være en fin måte å hedre den avdøde på. Mange er imidlertid usikre på hvordan talen skal bygges opp, og hva den bør inneholde. 

Noen velger å la presten ta seg av talen. Presten tar da utgangspunkt i informasjon du har gitt om den avdøde. Eventuelt kan du holde talen selv. 

Vi skal her se nærmere på hvordan du kan skrive en god tale til begravelse eller minnestund, som sørger for at den avdødes minne ivaretas på en respektfull måte.

Begravelsestale innhold

Hva bør en begravelsestale inneholde?

Dersom du skal holde tale i begravelse eller minnestund, lurer du sikkert på hvordan du kan bygge opp talen. En begravelsestale inneholder som regel noen faste elementer, og disse kan være greie å ha med i talen:

  • Navn
  • Alder og fødselsår
  • Eventuell ektefelle og barn
  • Avdødes yrke
  • En liten fortelling om avdødes liv (oppvekst, hvordan vedkommende møtte sin ektefelle, hvor vedkommende har bodd, eventuelle barn, interesser og hobbyer, egenskaper og lignende)
Tale til begravelse

Oppbygning av tale til begravelse

Nå vet du litt mer om hva du kan ta med i en tale til begravelse eller minnestund. Men hvordan kan du lage en god tale basert på disse opplysningene?

Selve talen består av en innledning, midtdel og avslutning. Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan utforme disse delene. Husk at dette bare er et veiledende eksempel.

  • Innledning: «Vi er i dag samlet for å ta et siste farvel med NN. Etter lang tids sykeleie døde han/hun i en alder av XX på sykehjemmet, DATO. NN etterlater seg mann/kone NN, og barna X og Y.»
  • Midtdel: Her kan du dele en eller flere korte historier som gir en verdig beskrivelse av avdødes liv.
  • Avslutning: Dette kan være en direkte hilsen til den avdøde. Et eksempel er; «Du vil alltid være i våre minner, bestefar. Takk for alt.»
Lag tale

Slik lager du talen

Dersom du ønsker å holde en tale i begravelse eller minnestund, er det greit å ta utgangspunkt i tipsene vi har delt ovenfor.

Noen ganger kan det hjelpe å lage en disposisjon for talen først, og deretter bygge på dette etter hvert som du kommer på ting du vil dele.

Skal du holde tale i begravelse, men opplever at du står fast? Det er ikke rart. Du er kanskje opptatt med å planlegge begravelsen, eller er i sorg over tapet av den avdøde.

Dersom du har behov for hjelp med taleskriving, finnes det taleskrivere som kan ta seg av talen for deg. Du vil da motta en verdig og god tale du kan presentere i begravelsen.

Tale i begravelse

Bestill en ferdig tale til begravelse

Hvis du skal avholde en tale i begravelse eller under en minnestund, bør talen gi en verdig og fin beskrivelse av avdødes liv.

Dersom du sliter med å lage talen selv, kan du få hjelp av Din Taleskriver. Vi tar utgangspunkt i opplysningene du gir oss, og lager en minneverdig tale til begravelsen. Vi leverer talen til deg i løpet av kort tid. Bestill talen din i dag!