Taler ved dåp

Dåpen er ofte en spesiell anledning for mange. Uavhengig om du er foreldrene til barnet eller en nærstående person, er det hyggelig å si noen ord på denne store dagen. La oss se nærmere på hva en dåpstale går ut på.

Etter selve dåpen samles ofte de nærmeste vennene og familien til barnet. Hva en slik sammenkomst går ut på varierer ofte. Allikevel er det vanlig at det holdes flere ulike taler i et dåpsselskap. I motsetning til andre typer taler, kan det være utfordrende å rette talen direkte til et så ungt barn. Derfor er det mange som lurer på hva som egentlig skal inkluderes i slike taler.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på de ulike talene som tradisjonelt holdes i dåpen. Hva forventes det av deg? Og hvordan hyller du denne dagen på best mulig måte?

Puslespill brikker som settes sammen

De ulike talene i dåpen

Dåpstaler handler ofte om å utvise takknemlighet. Det kan være takknemlighet ovenfor selskapet, foreldrene, de inviterte og selvsagt det nye tilskuddet til familien. Talene fremføres gjerne i denne rekkefølgen:

  • Velkomsttale
  • Foreldrenes tale
  • Andre taler (fra faddere, gudforeldre, besteforeldre osv.)
  • Takk for maten tale

Dåpen er ofte ikke like tradisjonell som den en gang var, og det er opp til hver familie hvordan de velger å feire denne dagen. Derfor velger noen å ikke ha noen taler i det hele tatt, mens andre holder flere taler enn de nevnt ovenfor. Velkomsttalen kan også for eksempel fremføres som en separat tale eller som en del av foreldrenes tale. Vi vil nå se litt nærmere på innholdet i talene.

En pappa som står og holder tale

Oppbygning av foreldrenes tale

Velkomsttalen holdes av vertskapet, som stort sett er foreldrene til barnet. Hvis denne holdes separat burde den bestå av et par korte, men velrettede ord. Stort sett starter man med å takke for oppmøtet, oppgir praktiske opplysninger og avslutter med en skål eller lignende.

Et eksempel på oppbygningen av selve foreldrenes tale kan se slik ut:

  • Takke alle for at de kunne delta i barnets dåpsselskap
  • Praktiske opplysninger om servering og lignende (om ikke dette allerede er nevnt)
  • Takke faddere eller besteforeldre for ansvaret de vil påta seg med å være der for barnet videre i livet
  • Andre elementer som er personlige eller lett humoristiske
  • Utbringe en skål for fadderne, gjestene og dåpsbarnet

Dåpstalen forventes ofte å være lett og fylt med glede. Det trenger og burde ikke være en alt for lang tale. Hvis man ønsker mer enn det nevnt ovenfor, kan du for eksempel snakke litt om valget av barnets navn, dets opprinnelse og betydning.

Tre personer som skriver og holder tale

Innhold i andre dåpstaler

Det er vanlig å holde en tale i dåpen dersom du står nær foreldrene og dermed med stor sannsynlighet vil følge barnet videre til konfirmasjonsalder og voksenlivet. I en slik tale kan man derfor gjerne snakke litt om hvordan man ønsker og har tenkt til å stille opp i oppveksten. Her er det også en god anledning til å være litt morsom. Kanskje har du tenkt til å være den barnet kommer til for å klage over foreldrene?

I mange taler er det vanlig å trekke frem positive sider og egenskaper ved hedersgjesten. I dåpen er det naturligvis litt vanskeligere. Mange velger å heller snakke om hvor ønsket barnet har vært. Men det er også mulig å synse litt om hvordan barnet vil bli ut ifra hvordan foreldrene er. Det kan bli en både morsom og/eller rørende del av talen din.

En del av eller hele talen rettes ofte mot foreldrene og eventuelle søsken. Hvordan tror du årene kommer til å bli med familiens nye tilskudd? Husk at talen ikke bør være alt for lang. Hold talen kort, søt og munter.

Bonustips: dersom du ønsker å komme med en hyllest, men ikke liker å snakke foran store forsamlinger, kan et kort eller dikt til dåpsbarnet være et godt alternativ!

En tale som ligger på en PC

Takk for maten talen

Etter alle de andre talene er holdt og måltidet er avsluttet, velger noen å holde en tale for å takke for maten. Det er altså ikke påkrevd, men kan være en hyggelig avslutning. En slik tale retter seg da gjerne mot de som har laget maten.

Takk for maten talen burde være kort. Med kort snakker vi ofte om rundt et minutt. Som nevnt er det vanlig at de andre talene allerede har blitt holdt. Derfor er innholdet noe begrenset. Talen burde derfor i hovedsak dreie seg om maten og selskapet. Du kan velge å inkludere noe humor eller elementer knyttet til selve dåpen. Om mulig, prøv da å inkludere noe som skiller seg ut fra de andre talene.

Hvis du har bestemt deg for eller blitt spurt om å holde en takk for maten tale i dåpen, kan du lese mer om det her.

En sjekkliste som krysses av for alle tingene i talen

Din Taleskriver hjelper deg med dåpstalen

Det er ikke alltid like lett å få tanker og følelser ned på papiret. Men ikke la dette sette en stopper for deg. Uavhengig av hva slags tale du skal holde, trenger du ikke å skrive talen alene. Vi i Din Taleskriver kan hjelpe deg med å forme en minneverdig tale til dåpen!

Gjennom vår erfaring har vi lært hvordan vi skriver en dåpstale som følger den tradisjonelle strukturen, samtidig som den blir personlig og unik! Tenk igjennom hva slags dåpstale du ønsker å holde og om det er noe du gjerne vil ha med. Sammen lager vi en minneverdig tale til den store dagen.

Kontakt oss allerede i dag!